Scripts

Scripts
Login

Aquests són alguns scripts útils per a l’administració de sistemes.