Scripts

Preparació d’entorns UML
Login

Si teniu màquines UML en el vostre ordinador i aquestes usen un dispositiu TUN/TAP per connectar-se a la xarxa, l’script d’arrencada local-uml vos anirà molt bé. El que fa en arrencar és configurar les interfícies TUN/TAP, les rutes i el proxy-arp per poder llançar les màquines UML directament amb la xarxa configurada. En detenir‐lo, desconfigura les interfícies i ho deixa tot com en principi. L’script segueix els passos indicats en la guia Com crear una màquina UML usant debootstrap. Hi ha un exemple de fitxer de configuració a l’inici de l’script.