Scripts

Regulació de tràfic
Login

local-tc és un script d’arrencada que regula el tràfic que entra i ix de la vostra màquina, fent servir les capacitats de Linux de qualitat de servei (QoS), conformació i admissió de tràfic. Està fortament basat en el Condicionador definitiu de tràfic del Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO.

La configuració (malauradament) forma part del propi script. En aquest cas regula el tràfic d'entrada i eixida, dividint aquest últim en tres classes: una d’alta prioritat (retard baix), una de prioritat mitjana (tràfic divers), i una de baixa prioritat amb límits d'ample de banda (tràfic P2P). Les connexions de cada classe es reparteixen l’ample de banda per igual i el tràfic de pujada destorba menys les descàrregues. El dispositiu a regular és eth0, i la connexió té 256 kbps de baixada i 128 kbps de pujada. Si vos agrada la classificació només haureu de tocar les variables de configuració DEV, BW_* i R2Q.

L’script requereix suport en el nucli de qualitat de servei (el més fàcil és marcar‐hi totes les opcions com a mòduls i avant). Potser necessitareu una versió més nova del paquet iproute (ordre tc).