Scripts

Filtrat de tràfic
Login

local-iptables fa servir els programes iptables-restore i iptables-save per a configurar el filtrat de paquets IP en l’arrencada de la màquina. Simplement configureu manualment el vostre tallafoc (bé, potser això no és del tot simple), consulteu les instruccions de l’inici del fitxer per instaŀlar el guió, executeu l’ordre /etc/init.d/local-iptables save i a córrer!

Nota: Des de la versió 1.4 l’script ja no comprova si el reenviament (forwarding) IP està actiu o admés, ni canvia el seu estat, perquè considere que això no té cap relació amb el filtrat. En Debian podeu activar i desactivar el reenviament en el fitxer /etc/network/options.