Scripts

Còpia de seguretat del sistema
Login

local-sysbackup és un script senzillet que, una volta coŀlocat en /etc/cron.daily, fa una còpia de seguretat de determinats fitxers i directoris del sistema. Aquests es troben llistats en /etc/local/backup/files, i l’arxiu resultant de la còpia de seguretat va a parar a /var/local/backups. Per a mantenir algunes còpies antigues a la mà (útil per recuperar configuracions anteriors) fa servir l’script filerotate.