UML debootstrap

UML debootstrap
Login

Com crear una màquina UML usant debootstrap

User Mode Linux (UML) és una adaptació del nucli Linux al seu propi conjunt de crides de sistema. Açò permet executar com a usuari normal i corrent una màquina Linux pròpia per fer‐hi el que es vulga. Si vos pica la curiositat (deuria!), visiteu la web d’UML. El document següent prova d'explicar pas per pas com instaŀlar Debian en una màquina UML usant el programa debootstrap.

La guia es troba tant en castellà com en català. La versió original en DocBook XML es troba en el repositori, i adjuntades a aquesta pàgina es troben les versions en HTML i text pla.


Attachments: