Drupal

warning: Creating default object from empty value in /home/ivan/vc/git/elvil-drupal/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Problema amb el canal RSS de comentaris

Ahir vaig trobar un problema a la meua vista RSS de comentaris per a nodes de Drupal: l’enllaç principal del canal apuntava al propi canal. He evitat el problema apuntant a un nou display de la vista, capturant la seua adreça al servidor web i redirigint‐la a la del node (més detalls a l’enllaç anterior). És un apanyo un poc lleig, així que si algun entés en Drupal sap com apuntar directament al node, s’admeten suggeriments.

Afegir un canal RSS de comentaris als nodes de Drupal

Ahir vaig poder configurar la meua instaŀlació de Drupal per a proporcionar a cada node un canal RSS per als comentaris. Tot i que no va ser una feina particularment difícil, vaig haver de fer unes quantes proves i llegir uns quants documents, però el procediment és bastant fàcil de reproduir, gràcies a l’esforç que els desenvolupadors de Drupal solen posar a l’hora de desenvolupar el seu codi. Aquests són els passos necessaris:

Adding a comment RSS feed to Drupal nodes

Yesterday I was able to configure my Drupal installation to provide each node with an RSS feed for its comments. Though it wasn't a particularly difficult task, it required some testing and reading of docs, but the procedure is quite easy to reproduce, thanks to the effort that Drupal developers use to place in the development of their code. These are the necessary steps: