VerRevisiones

Afegir un canal RSS de comentaris als nodes de Drupal

Ahir vaig poder configurar la meua instaŀlació de Drupal per a proporcionar a cada node un canal RSS per als comentaris. Tot i que no va ser una feina particularment difícil, vaig haver de fer unes quantes proves i llegir uns quants documents, però el procediment és bastant fàcil de reproduir, gràcies a l’esforç que els desenvolupadors de Drupal solen posar a l’hora de desenvolupar el seu codi. Aquests són els passos necessaris:

 1. Descarregueu el mòdul Views i desempaqueteu‐lo al vostre directori de mòduls. Habiliteu tots els mòduls Views sota Administrar / Construcció del lloc web / Mòduls i deseu la nova configuració.
 2. Ara necessitem crear una nova vista. Afortunadament, les vistes poden ser exportades i importades, així que només necessiteu anar a Administrar / Construcció del lloc web / Views / Importar i enganxar el contingut del fitxer adjuntat a sota dins de la caixa de text. Després d’això hauríeu de poder accedir http://example.com/drupal/node/1/feed (ajusteu al vostre esquema d’URL) i veure el canal RSS de comentaris del node 1. A més a més, un canal combinat dels comentaris de tots els nodes hauria de ser accessible a http://example.com/drupal/node/all/feed.
 3. Per a fer trobable el canal, haureu de modificar el fitxer node.tpl.php del vostre tema. Simplement afegiu el fragment de codi següent a prop de l’inici:

  <?php
  if ($page) {
  drupal_add_feed($node_url . '/feed', t('Comment RSS - ') . $title);
  }
  ?>

  El codi afegeix l’enllaç al canal RSS a la capçalera HTML dels nodes, però només si s’estan mostrant tots sols a una pàgina. El text Comment RSS - pot ser traduït com qualsevol altra cadena de la interfície de Drupal.

I això és tot el que cal fer. Vos suggerisc que editeu la vista usant Administrar / Construcció del lloc web / Views per a veure com va ser creada (em vaig inspirar en aquest exemple). També estaria bé que instaŀlàreu el mòdul Advanced help per a tenir accés als documents inclosos al mòdul de vistes. Views és un mòdul molt complex, però potent i ben dissenyat, i realment paga la pena aprendre a fer‐lo servir un poc.

Actualització (2009-11-16): El codi original feia que l’enllaç principal del canal apuntara a la seua pròpia URL, el que no tenia massa sentit. No he pogut fer que l’enllaç apunte a la URL del node; en lloc d’això, el canal ara apunta a http://example.com/drupal/node/1/view, que és una vista del propi canal com a pàgina. Aquesta vista tampoc té massa sentit, però permet interceptar‐ne el camí al servidor i redirigir‐lo a la URL del node així (servidor web Nginx):

rewrite ^/drupal/(.+)/view$ /drupal/$1 redirect;

o així (servidor web Apache, no provat):

RedirectMatch /drupal/(.+)/view /drupal/$1

He d’admetre que és un apanyo un poc lleig. Si algú té una idea millor, per favor que m’ho diga.

Pingback

[...] vaig trobar un problema a la meua vista RSS de comentaris per a nodes de Drupal: l’enllaç principal del canal apuntava al propi canal. He evitat el problema apuntant a un nou [...]