VerRevisiones

Revisiones para Adding a comment RSS feed to Drupal nodes

La revisión le permite rastrear las diferencias que hay entre distintas versiones de una entrada.

RevisiónOperaciones
2009-12-23 19:11 por Ivan

Added to category “Manuals”.

revisión actual
2009-11-19 18:47 por Ivan

Fixed summary split point.

2009-11-16 16:42 por Ivan

Added note on wrong feed link and replaced view code.

2009-10-23 15:50 por Administrador

Administrador replaced abbrev with abbr via Scanner Search and Replace module.

2009-10-14 20:59 por Ivan

Accés al canal combinat de tots els nodes.

2009-10-11 13:34 por Ivan

Canvie em per cite als punts on és més adequat.

2009-10-11 12:49 por Ivan

Fixe l’idioma del node per a crear‐ne una traducció.

2009-10-11 12:03 por Ivan

Vaig a provar si fent l’article lingüísticament neutre apareix en la resta d’idiomes.

2009-10-11 11:49 por Ivan

Aquest enviament fa referència també a aquest lloc web.

2009-10-11 11:41 por Ivan