VerRevisiones

Total Recoll

Fins ara venia fent servir (poc) el Tracker per a indexar i cercar els meus fitxers pel seu contingut, però estava un poc fart de la seua complexitat, de que les consultes fallaren cada dos per tres i d’altres símptomes GNOME‐cèntrics de creure saber què vol l’usuari millor que ell mateix. Ahir el vaig reemplaçar per Recoll, que té una configuració senzilla, un manual exceŀlent, un disseny simple i fàcilment extensible, corre quan li dius, i fins i tot indexa el meu correu sense necessitar monstres com l’Evolution. Patà volaora a Tracker!