Tolstoi i la (merito)cràcia

Resulta evident que el poder —que per a estar ben fet hauria d’estar en mans dels millors homes— es troba sempre en mans dels pitjors, car els millors homes per causa de l’essència del mateix poder, que consisteix en l’ús de la violència sobre els altres, no poden desitjar‐lo, i per eixa raó, mai no arriben a ell ni el conserven.

—Lleó Tolstoi, «Als homes polítics»