VerRevisiones

Campanes per la grip A

La germana Teresa Forcades i Vila, Doctora en Salut Pública, fa al vídeo Campanas por la gripe A una anàlisi interessantíssima sobre les irregularitats mèdiques que s’han donat al voltant de l’anomenada grip A des de la seua aparició fins al moment actual. La Teresa es pregunta com ha pogut l’Organització Mundial de la Salut canviar la definició de «pandèmia» per una malaltia molt menys perillosa que la grip estacional, i les conseqüències polítiques que això pot tindre, entre elles la possible aplicació obligatòria d’unes vacunes que podrien tindre efectes pitjors que la pròpia malaltia. El vídeo és llarg però molt amè; alternativament teniu un brevíssim document que la Teresa ha publicat, i que inclou les referències de què parla (també adjuntat a sota en PDF).

La doctrina de xoc

Volia deixar aquest comentari fora de l’enviament principal perquè ja és pura especulació meua: l’oportunitat que ha demostrat la OMS en canviar la definició per «pandèmia» de forma que la grip A siga considerada com a tal, juntament amb el pànic mediàtic que això pot causar, semblen la justificació perfecta per a que diferents governs puguen optar per la vacunació massiva o fins i tot obligatória. Això tornaria a constituir una ajuda dels estats a les corporacions farmacèutiques a costa de la por, els diners i els retalls a la llibertat de tothom.

Se m’antoixa un exemple ideal de la doctrina de xoc descrita per Naomi Klein al seu llibre: The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.