games

warning: Creating default object from empty value in /home/ivan/vc/git/elvil-drupal/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Marble Madness vs. Marble Zone

Umm, ¿només sóc jo o no vos sembla que la música del segon nivell de Sonic the Hedgehog de la Mega Drive, anomenat Marble Zone (mostra), s’assembla asombrosament a la música del segon nivell de Marble Madness (mostra)? A banda dels noms Marble Zone i Marble Madness, el creador d’aquest últim, Mark Cerny, va treballar per a Sega en Sonic 2. Curiós…

Revelació konamística

Hui m’he fixat per casualitat en una moto de Suzuki anomenada Gladius i de cop i volta m’he sentit iŀluminat: ¿i si gladius, espasa en llatí, fóra la lectura correcta de グラディウス, és a dir, Gradius, la famosa saga de matamarcians de Konami? Algú deuria confondre la r amb la l en fer la transcripció! Els de Suzuki no repetiren l’errada o els hauria quedat tot un homenatge (dir‐li Vic Viper a la moto hauria sigut massa descarat). Actualització 21:16: Blizzard m’indica que la similaritat entre gradius i gladius és probablement pura coincidència… Una aplicació de la Llei de Cunningham en tota regla! ;)

La gran aventura d’Abobo

A l’últim podcast de Fase Bonus vaig descobrir Abobo's Big Adventure, un videojoc en Flash que ret tot un homenatge als grans clàssics de la Nintendo de 8 bits. A banda de capturar tota la jugabilitat dels seus referents (què no és fita menor) està molt però que molt divertit, té estils de joc per a tots els gusts i damunt es gasta un sentit de l’humor la mar de gamberro que a sovint et pilla del tot desprevingut. Es nota que l’han fet amb tot l’amor i la dedicació del món, esperem que les companyies sàpiguen apreciar‐lo en lloc de perseguir‐lo. Go Abobo, a winner is you!

Terrordrome vs. los de siempre

Terrordrome (vía Fase Bonus) es un videojuego de lucha desarrollado por amor al arte donde los protagonistas de los filmes de terror más populares desde los ’80 (Chucky, Jason, Ash Williams, Freddy Krueger…) se enfrentan unos a otros. Sobre ser un proyecto personal, el autod se ha currado un juego muy completo con modelos 3D impresionantes de personajes y escenarios. Pues bien, no ha tardado nada la Warner en amenazarlo por violación de copyright para que elimine de él los personajes de Jason y Freddy. Aquí vemos otra vez LA cuestión sobre la propiedad intelectual que, como Gonzalo suele recordar, no tiene nada que ver con las descargas, sino con si se puede continuar justificando su propia existencia con el argumente de que ayuda a fomentar la creación. Y creo que la respuesta es cada día más clara.

Terrordrome vs. els de sempre

Terrordrome (via Fase Bonus) és un videojoc de lluita desenvolupat per amor a l’art on els protagonistes dels films de terror més populars des dels ’80 (Chucky, Jason, Ash Williams, Freddy Krueger…) s’enfronten els uns als altres. Malgrat ser un projecte personal, l’autor s’ha currat un joc molt complet amb models 3D impressionants de personatges i escenaris. Doncs bé, no ha tardat gens la Warner en amenaçar‐lo per violació de copyright per a que n’elimine els personatges de Jason i Freddy. Ací veem una altra volta LA qüestió sobre la propietat inteŀlectual que, com Gonzalo sol recordar, no té res a veure amb les descàrregues, sinó amb si se’n pot continuar justificant la seua pròpia existència amb l’argument de que ajuda a fomentar la creació. I crec que la resposta és cada dia més clara.