ViewRevisions

Revisions for Uzbl, el navegador web amb filosofia Unix

The revisions let you track differences between multiple versions of a post.

RevisionOperations
2010-04-20 16:44 by Ivan

Incloc l’etiqueta «KISS».

current revision
2010-03-14 19:08 by Ivan

Canvie l’etiqueta «programari» per «programari lliure».

2010-03-05 17:18 by Ivan