ViewRevisions

Taller de seguretat UJI 2005

Aquestes són les transparències corresponents al taller de seguretat que vaig impartir el 4 de juliol de 2005 a l’Escola d'Estiu sobre Programari Lliure, un dels cursos d’estiu de 2005 de la UJI. Els temes que toquen aquestes transparències són:

  • La importància de la seguretat informàtica.
  • Com assegurar la navegació web.
  • Com assegurar el correu i evitar spam i virus.
  • Com escollir contrasenyes segures.
  • Com usar màquines remotes de forma segura.
  • Xifrat i signat de correu.
  • Restricció d’accés a una màquina.
  • Connexió segura de xarxes remotes.

Les transparències es troben en anglés, i són molt esquemàtiques pel que fa a l’apartat teòric. Hi ha una bona quantitat d’activitats relacionades amb cadascun dels temes tractats, però moltes requereixen la instaŀlació que es va muntar expressament per al taller. Tanmateix, és una lectura que ofereix consells útils.

Nota: Tot i que la llicència original de les transparències és Creative Commons BY-NC-SA, podeu fer‐les servir sota Creative Commons BY-SA.