Regador

El regador del meu terme hauria de ser deportat a Arrakis. >:(