ViewRevisions

Tot és text!

Últimament estic fent prou d’edició de text en formularis web, i la veritat és que és un conyaso. Els navegadors web no proporcionen capacitats serioses d’edició de texts, més enllà del moviment bàsic del cursor, tallar, enganxar i desfer. I em sembla prou i massa. La feina del navegador és possibilitar la navegació per la web, la d’editar texts és de l’editor de text. Aproximacions com la de FCKeditor aporten massa complexitat i requeriments a les aplicacions web, a banda d’estar reinventant la roda. El que cal és una forma còmoda d’editar els texts dels formularis web amb l’editor sense anar copiant i enganxant amunt i avall.

Hui he trobat una extensió del navegador Firefox anomenada It's All Text! (my friend), que fa una cosa ben senzilla: donada una caixa de text d’un formulari web, llança l’editor de text favorit de l’usuari. En tancar l’editor, el text és posat automàticament a la caixa. Simple, veritat? Tant com cal. A més té el detall de no esborrar el fitxer de disc mentre no es tanca (correctament) el navegador. Molt important per a evitar sorpreses desagradables si fallen les connexions (o la llum).

Amb això i el mode Wikipedia per a Emacs estic editant aquesta entrada i açò és la glòria. KISS!