democràcia econòmica

warning: Creating default object from empty value in /home/ivan/vc/git/elvil-drupal/drupal/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Democràcia (econòmica) i llibertat (del programari)!

Hui els indians celebren el dia de la democràcia econòmica i, alhora, arreu del món es celebra el dia de la llibertat del programari. Cooperativisme i programari lliure, dos dels principals motius pels quals em vaig acostar a les Índies i que a més a més vaig veure que, d’alguna forma intrínsecament relacionada amb l’ètica hacker, casaven perfectament. Celebrem!

«Rarezas» indianas, del gonfalón al bazar

Una de las cosas que más sorprende al visitar alguno de los sitios de los indianos, ya sea en el mundo físico o en la web, es toda la simbología que lucen (bien diferente de los estilizados e inofensivos diseños frecuentes en las marcas actuales), destacando en ella su gonfalón o estandarte. El simple hecho de que tengan uno ya es una gran rareza… de hecho, toda una reclamación del uso de símbolos que han sido secuestrados (como las banderas e himnos) por ciertas identidades imaginarias como la nación que a menudo nos los han impuesto, creando en muchos (entre los que me cuento) una cierta incomodidad, cuando no oposición directa.

«Rareses» indianes, del gonfanó al basar

Una de les coses que més sorprén en visitar algun dels llocs dels indians, ja siga al món físic o a la web, és tota la simbologia que llueixen (ben diferent dels estilitzats i inofensius dissenys freqüents a les marques actuals), destacant‐hi el seu gonfanó o estendard. El simple fet de que en tinguen un ja és una gran raresa… de fet, tota una reclamació de l’ús de símbols que han sigut segrestats (com les banderes i himnes) per certes identitats imaginàries com la nació que a sovint els ens han imposat, creant en molts (entre els quals em compte) una certa incomoditat, quan no oposició directa.

Cooperació transnacional

Lectura molt amena, completa i especialment recomanable sobre com construir una comunitat transnacional capaç de sustentar‐se econòmicament en l’actual món globalitzat: Transnational Cooperation: How to Live, Organize and Grow Transnationally.

Islas en la Red, la globalización según Sterling

Tenía unas ganas enormes de llegar a leer el libro Islas en la Red de Bruce Sterling (1988), y por fin me he despachado a gusto. Si en el relato Días verdes en Brunei el padre del ciberpunk ya mostraba una enorme capacidad para imaginar aspectos del futuro más cercano de este mundo, en Islas desarrolla toda una visión política, económica y social que se me antoja sorprendentemente plausible, vista la situación actual, para un libro publicado hace más de veinte años que se aventura quince años más en nuestro futuro.

Illes a la Xarxa, la globalització segons Sterling

Tenia unes ganes enormes d’arribar a llegir el llibre Illes a la Xarxa de Bruce Sterling (1988), i per fi m’he despatxat a gust. Si al relat Dies verds a Brunei el pare del ciberpunk ja mostrava una enorme capacitat per a imaginar aspectes del futur més proper d’aquest món, a Illes desenvolupa tota una visió política, econòmica i social que se’m fa sorprenentment plausible, vista la situació actual, per a un llibre publicat fa més de vint anys que s’aventura quinze anys més al nostre futur.

Democràcia econòmica: conclusions de la trobada i noves idees

II trobada sobre democràcia econòmica: Mikel Iridoi escriu una completíssima crònica i David una anàlisi detallada de les conclusions. Versvs comentà una proposta per a un basar de democràcia econòmica que ara copsa a un article del seu blog i que David desenvolupa en unes especificacions que en la meua opinió són pràcticament tot el que es necessita per a posar‐se a desenvolupar aquestes eines que permeten crear mercats al voltant de línies d’identitat com la democràcia econòmica.

II trobada sobre democràcia econòmica

Aquest divendres vaig estar amb els indians a la II trobada sobre democràcia econòmica a Mondragon. Sembla que les principals necessitats actuals d’aquest moviment (que encara es demostra viu, ple de sang jove i una alternativa viable a les estructures econòmiques actuals) són com recuperar i difondre adequadament els seus valors (a sovint ignorats pels propis socis), quins mecanismes adoptar per al creixement saludable dels grups que la practiquen (cerca i acceptació de socis, finançament, intercooperació…), i com fomentar i facilitar l’empreniment basat en la democràcia econòmica front a una cultura de l’assalariat. (També teniu disponible el resum de Maria de la I trobada.)

Democràcia econòmica al segle de les xarxes

Si no coneixeu les Índies i la seua visió del món, vos recomane encaridament que feu una ullada a aquesta entrevista a David de Ugarte, un completíssim resum de les principals tesis indianes sobre l’economia, la política i la societat. L’entrevista mereix una lectura completa, però en destacaré alguns passatges.

Qui vé a la II trobada sobre Democràcia Econòmica?

Bé, ja està més que confirmat que hi haurà una segona trobada sobre democràcia econòmica (on els indians portaran un tema que de segur donarà de què parlar). Si hi ha algú interessat en assistir‐hi des de prop de València, que m’ho diga per a vore si podem compartir cotxe! ;)

Notícies sobre democràcia econòmica

Notícies sobre democràcia econòmica: en primer lloc, es confirma la celebració de la segona trobada sobre democràcia econòmica a la (diguem‐ne) capital mundial del cooperativisme: Arrasate/Mondragon; en segon lloc, els indians proposen la creació d’un basar sobre democràcia econòmica per a facilitar la conversa distribuïda de persones i organitzacions interessades en aquesta forma més humana i socialment profitosa de portar les empreses.

Segona Trobada sobre Democràcia Econòmica?

Hui fa un any que els indians organitzaren a Madrid la primera Trobada sobre Democràcia Econòmica, que tractà fonamentalment sobre com el cooperativisme pot ser la base per a possibilitar noves formes de democràcia econòmica a l’empresa. Les idees que es dicutiren van ser molt interessants i la gent fantàstica. A les Índies es pregunten si no va sent hora de fer‐ne la segona. Si vos interessa el cooperativisme i la democràcia econòmica, deixeu‐vos caure per la pàgina per a fer propostes!