MostraRevisions

Revisions per IPv6 a qualsevol lloc amb tinc

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2013-06-10 15:56 per Ivan

Pose els valors de Port en les opcions BindToAddress i Address.

revisió actual
2012-05-01 23:12 per Ivan