MostraRevisions

Revisions per Com dividir la pantalla del navegador web

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2012-01-08 19:40 per Ivan

Fer servir la finestra d’adreces d’interés per a crear-la.

revisió actual
2011-12-26 12:23 per Ivan

Útil per a notes al peu.

2011-12-22 01:35 per Ivan