Boldrin i Levine sobre les patents

Karsten Gerloff de la FSFE publica unes notes que resumeixen l’últim article dels economistes Boldrin i Levine sobre el perniciós efecte de les patents: The Case Against Patents. Com podem imaginar, conclouen que les patents només valen per a que els grans jugadors bloquen l’entrada de nous al mercat, detenint la innovació, i proposen la seua abolició i substitució per un sistema de premis.