MostraRevisions

Revisions per Adding a comment RSS feed to Drupal nodes

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2009-12-23 19:11 per Ivan

Added to category “Manuals”.

revisió actual
2009-11-19 18:47 per Ivan

Fixed summary split point.

2009-11-16 16:42 per Ivan

Added note on wrong feed link and replaced view code.

2009-10-23 15:50 per Administrador

Administrador replaced abbrev with abbr via Scanner Search and Replace module.

2009-10-14 20:59 per Ivan

Accés al canal combinat de tots els nodes.

2009-10-11 13:34 per Ivan

Canvie em per cite als punts on és més adequat.

2009-10-11 12:49 per Ivan

Fixe l’idioma del node per a crear‐ne una traducció.

2009-10-11 12:03 per Ivan

Vaig a provar si fent l’article lingüísticament neutre apareix en la resta d’idiomes.

2009-10-11 11:49 per Ivan

Aquest enviament fa referència també a aquest lloc web.

2009-10-11 11:41 per Ivan