MostraRevisions

Revisions per Hackers en los extremos (de la línea)

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-01-17 17:03 per Ivan

Corrección a un plural.

revisió actual
2010-01-11 21:05 per Ivan