MostraRevisions

Revisions per Remote automatic desktop session with Debian and VNC/X2Go

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2016-05-29 12:58 per Ivan

Fix language.

revisió actual
2016-05-29 12:57 per Ivan