MostraRevisions

Revisions per IPv6 en cualquier lugar con tinc

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2013-06-10 16:00 per Ivan

Pongo los valores de Port en las opciones BindToAddress y Address.

revisió actual
2012-05-02 00:11 per Ivan