MostraRevisions

Revisions per IPv6 fácil con 6to4

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2012-05-04 23:37 per Ivan

ICMPv6/NDP usa multicast, el seguimiento de conexiones no funciona.

revisió actual
2012-04-24 18:37 per Ivan

Nuevo truco para forzar la dirección IPv6 de salida.

2012-04-14 16:47 per Ivan

Olvidé traducir el título. :P

2012-04-14 16:39 per Ivan