MostraRevisions

Revisions per Cómo dividir la pantalla del navegador web

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2012-01-08 19:43 per Ivan

Usar la ventana de gestión de marcadores para crear el nuevo.

revisió actual
2011-12-26 12:24 per Ivan

Útil para notas al pie.

2011-12-22 01:36 per Ivan