MostraRevisions

Revisions per Ciberpunks, sionistas, neovenecianos

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-08-02 11:12 per Ivan

Aplico las correcciones indicadas por David en los comentarios i una mininota describiendo les redes distribuidas.

revisió actual
2010-08-02 00:18 per Ivan