MostraRevisions

Revisions per Streaming de la charla de David de Ugarte

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-05-13 17:46 per Ivan

Corrección al idioma.

revisió actual
2010-05-13 17:44 per Ivan