MostraRevisions

Revisions per Reforma amb seny del copyright a la UE?

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-11-11 17:54 per Ivan

Correcció a algunes marques d’idioma.

revisió actual
2010-11-11 17:38 per Ivan