Programació i imperialisme

Ahir vaig sentir que programar en anglés perquè un llenguatge de programació tenia problemes amb els caràcters accentuats era cedir a l’imperialisme. Sense entrar a valorar l’adequació tècnica o política d’escollir un idioma o un altre per a programar, el que em sembla exagerat és suposar un propòsit imperialista a un llenguatge de programació per no posar fàcil desenvolupar en idiomes diferents de l’anglés. La navalla d’Occam em fa més versemblant tirar‐li la culpa a les dificultats tècniques, la peresa, les mires curtes o la manca de reflexió. A voltes tendim a donar a les coses més significat del que tenen.

La culpa es de la

La culpa es de la globalització. Això de tindre capes intermitges te un cost economic i de comunicació, i en la globalització es tracta de optimitzar: tindre la mateixa llengua, els mateixos foros, la mateixa documentació, accedir als mateixos llocs de treball, una mateixa identitat... En realitat tot son ventatges si no fora perque a la gent no li agrada canviar la seua llengua per defecte...

Ein?

D’una banda, la globalització és un procés relacionat amb els mercats i no veig que tinga res a vore amb la programació. D’una altra banda, la globalització implica l’obertura d’un mercat a un altre lloc, i això comporta haver d’adoptar l’idioma d’aquest. Del que tu parles és d’imperialisme, i això sí que és un atemptat contra tota diversitat, acabant amb l’avantatge fonamental de la resiliència que aquesta aporta al sistema.

que ben treballats tens els

que ben treballats tens els conceptes :)
Supose que aleshores no traduir una aplicació/llenguatge seria una forma d'imperialisme no massa agressiva. Crec que més que la traducció del llenguatge em referia més a la llengua del ecosistema (forums, documentació, etc...) que t'obliga a aprendre una altra llengua si no hi ha una forta comunitat d'usuaris/desenvolupadors de la teua llengua.
Es una qüestió del valor que dona ser un grup més gran. No entenc que vols dir amb lo de atemptat a la diversitat. Una mateixa llengua uniria més als individus en front a grans corporacions, permetria interconnectar individus més facilment arreu del mon, no?
Per una altra banda, no entenc per què es tant important la llengua per a la identitat d'un individu.

Tecnoimperialisme

La llengua només marcarà identitat en aquelles comunitats definides explícitament al seu voltant (p.ex. els parlants d’esperanto). A la resta dels casos, simplement actua com a un factor que delimita un espai potencial d’interacció. Que jo interactue amb una altra persona en un mateix idioma no implica necessàriament que compartim una identitat ni que formem part de la mateixa comunitat real.

D’una altra banda, no puc admetre que un grup siga més valuós per comptar amb més membres: per a mi el meu grup és el més important. A més a més, un grup que requereix a algú comportar‐se de forma diferent a com és atempta contra la diversitat, i una xarxa menys diversa és menys robusta front a atacs (de corporacions o de qui siga).

L’atemptat contra la diversitat que pretén l’imperialisme és intencional i implica forçar la gent a adoptar les formes imperants. Per això no traduir programari a un idioma no és un acte d’imperialisme a no ser que siga intencional i damunt l’ús del programa siga obligatori. Quan açò es dóna parlem de tecnoimperialisme, i fixa’t que aquest sol anar lligat a monopolis com la propietat inteŀlectual i les patents sobre objectes d’ús més o menys necessari (com els medicaments)