MostraRevisions

Revisions per Ciberpunks, sionistes, neovenecians

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-08-02 11:10 per Ivan

Aplique les correccions indicades per David als comentaris i una mininota descrivint les xarxes distribuïdes.

revisió actual
2010-08-02 00:13 per Ivan