usb-modeswitch per a Debian Lenny

Alguns mòdems 3G USB (com el Huawei E1550) s’identifiquen al sistema com a discos que contenen els controladors necessaris per a fer‐los funcionar (a Windows i Mac OS X, normalment). Una volta instaŀlats, aquests envien una ordre al llapis USB que fa que passe a identificar‐se com a un mòdem USB extern.

A Linux, els controladors de mòdem USB solen anar inclosos al sistema, però encara és necessari canviar el mode del llapis de disc a mòdem. L’eina USB_ModeSwitch s’encarrega d’açò, però desafortunadament el paquet Debian usb-modeswitch-data depén d’una versió d’udev més nova que la que es troba en Lenny.

He agafat la versió 20100418-1 del paquet i he creat a partir d’ella la nova versió 20100418-1+lenny1, que canvia la ubicació d’un fitxer de configuració i la versió mínima d’udev per a poder ser instaŀlada en Lenny. Instaŀleu el paquet .deb adjunt (que és independent de l’arquitectura) i a continuació instaŀleu el paquet usb-modeswitch de Sid corresponent a la vostra arquitectura. Quan estiguen instaŀlats tots dos paquets, el sistema canviarà automàticament el mode del llapis en connectar‐lo.

(Per descomptat, decline tota responsabilitat sobre el paquet. Teniu el codi per a fer totes les comprovacions que vulgueu.)

Has afegit també les regles

Has afegit també les regles udev o ho fa automàticament en Lenny?

Ja van incloses

Van incloses en el paquet, la diferència entre el paquet de Sid i el de Lenny és la seua ubicació.