MostraRevisions

Revisions per L’estrany sistema d’escriptura

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-06-03 11:14 per Ivan

Correcció al format d’entrada.

revisió actual
2010-06-03 11:10 per Ivan