MostraRevisions

Revisions per Xarxa social distribuïda

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-05-13 15:16 per Ivan

Canvie l’etiqueta «Internet» per «xarxes socials» i «P2P».

revisió actual
2010-04-10 01:17 per Ivan