Cimera ciutadana per l’accés a la cultura

Basant‐se en la Carta per la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement, i coincidint temporal i geogràficament amb la cimera de ministres del Fòrum Europeu d’Indústries Culturals de Barcelona, diversos ciutadans i agrupacions han organitzat la (D’)Evolution Summit, una cimera paraŀlela que serà retransmesa en viu per Internet i on es discutiran els mateixos temes, des d’una perspectiva ciutadana d’accés a la cultura. Bola extra: FACUA presenta la seua campanya Si es legal, ES LEGAL.