MostraRevisions

Segona Trobada sobre Democràcia Econòmica?

Hui fa un any que els indians organitzaren a Madrid la primera Trobada sobre Democràcia Econòmica, que tractà fonamentalment sobre com el cooperativisme pot ser la base per a possibilitar noves formes de democràcia econòmica a l’empresa. Les idees que es dicutiren van ser molt interessants i la gent fantàstica. A les Índies es pregunten si no va sent hora de fer‐ne la segona. Si vos interessa el cooperativisme i la democràcia econòmica, deixeu‐vos caure per la pàgina per a fer propostes!

hi ha exemples reals de

hi ha exemples reals de democracia económica? Es que la pàgina dels indians em pareix massa abstracta...

Cooperatives

I tant que n’hi ha! Les cooperatives (de treball associat, consum, etc.) són l’exemple més destacat, i el que més fàcilment pot acostar algú a la democràcia econòmica, ja que estan prou esteses i n’hi ha molta documentació i experiència històrica.

Per València el que més prolifera és la cooperativa agrària, tot i que Consum despunta en les de consum, i hi ha unes quantes d’ensenyament, com Florida Universitaria o La Plana, així com cooperatives d’habitatges per a projectes concrets. El grup cooperatiu més gran del món és Mondragón Corporación Cooperativa (citat a la pàgina de la Indianopèdia) a què pertanyen cooperatives com Fagor o Eroski.