MostraRevisions

Revisions per GNU/Linux: juganera astúcia subversiva

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-03-18 13:58 per Ivan

Aclariment a l’status de Microsoft en el programari tancat, segons comentari de la versió en castellà.

revisió actual
2010-03-16 20:30 per Ivan