MostraRevisions

Revisions per Uzbl, el navegador web amb filosofia Unix

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-04-20 16:44 per Ivan

Incloc l’etiqueta «KISS».

revisió actual
2010-03-14 19:08 per Ivan

Canvie l’etiqueta «programari» per «programari lliure».

2010-03-05 17:18 per Ivan