MostraRevisions

Revisions per Network, tot per l’audiència

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-02-25 00:30 per Ivan

Torne a corregir l’àlies URL.

revisió actual
2010-02-25 00:29 per Ivan

Correcció a l’àlies URL.

2010-02-25 00:29 per Ivan