MostraRevisions

Revisions per Presentació de la Cimera Eurollatinoamericana

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-02-23 17:57 per Ivan

Correcció al títol, etiqueta de «les Índies».

revisió actual
2010-02-23 17:51 per Ivan