MostraRevisions

Revisions per El bonsai que trencà el test

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-02-17 11:07 per Ivan

Adjunte la imatge i les notes.

revisió actual
2010-02-17 11:04 per Ivan