MostraRevisions

Revisions per El DNI‐e i la suplantació trivial

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-02-13 16:59 per Ivan

Actualització sobre programari i canvi de PIN.

revisió actual
2010-02-12 20:19 per Ivan