MostraRevisions

Nova petició contra les patents de programació

La FFII i l’Aliança Eurolinux han encetat una nova campanya de recollida de signatures contra les patents de programació a Europa (ai les patents, eixe sistema arquetípic de generació artificial d’escasesa). Pel que es veu, el Tractat de Lisboa contempla un mecanisme que obligaria la Comissió Europea a presentar una proposta legislativa si la demanara un nombre suficient de ciutadans, així que es pretén tindre firmes suficients llestes per si es donara el cas. Com a nota interessant, Eurolinux crida l’atenció sobre un altre problema incipient d’aquestes patents: la bombolla especulativa que s’està formant al voltant de l’acumulació de patents de programari i mètodes de negoci de valor dubtós (atorgades per la EPO malgrat la seua incerta validesa), i com el sosteniment d’aquesta bombolla està pervertint els principis democràtics europeus i posant en perill les llibertats dels seus ciutadans i el futur de la seua indústria.

Pingback

[...] en propietat d’una universitat pública per a més inri (via). Per cert, recordeu que la petició de la FFII i Eurolinux contra les patents de programació a la Unió Europea continua oberta.No esteu observant aquest enviament, feu clic ací per a començar a observar‐lo. [...]