MostraRevisions

Revisions per Carta per la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-04-06 10:04 per Ivan

Correcció a enllaços interns sense prefix d’idioma.

revisió actual
2009-12-10 16:58 per Ivan