MostraRevisions

Revisions per La preservació del brau: una faŀlàcia i una alternativa

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-02-11 20:03 per Ivan

Lleve un punt solt al final.

revisió actual
2009-11-29 19:54 per Ivan