MostraRevisions

Revisions per El ciborg sóc jo i la meua circumstància

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-04-06 10:01 per Ivan

Correcció a enllaços interns sense prefix d’idioma.

revisió actual
2009-11-28 19:08 per Ivan

Nova etiqueta «ciborg».

2009-11-28 15:31 per Ivan

Havia oblidat penjar les notes.

2009-11-26 19:33 per Ivan