MostraRevisions

Revisions per La Llei de Comunicació Audiovisual i els vídeos a la web

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2010-11-10 12:14 per Ivan
revisió actual
2010-03-20 17:17 per Ivan

Incloc l’etiqueta «censura».

2009-11-19 19:01 per Ivan

Repare la confusió entre etiquetes «cite» i «q».

2009-11-19 18:42 per Ivan