MostraRevisions

Revisions per El món exagerat al reflex d’unes ulleres d’espill

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2009-12-04 19:06 per Ivan

Actualitze l’enllaç a l’Itinerari.

revisió actual
2009-11-17 11:15 per Ivan

Adjunte les notes.

2009-11-07 13:03 per Ivan

Lleve el títol de l’interior del contingut.

2009-11-07 13:00 per Ivan