MostraRevisions

Revisions per Afegir un canal RSS de comentaris als nodes de Drupal

Les revisions li permeten seguir diferències entre múltiples versions d'una publicació.

RevisióOperacions
2009-12-23 19:12 per Ivan

Afegit a la categoria «Manuals».

revisió actual
2009-11-19 18:48 per Ivan

Correcció al punt de separació del sumari.

2009-11-16 16:57 per Ivan

Incloc nota per a l’enllaç incorrecte del canal i reemplace en codi de la vista.

2009-10-23 15:50 per Administrador

Administrador replaced abbrev with abbr via Scanner Search and Replace module.

2009-10-14 21:01 per Ivan

Accés al canal combinat de tots els nodes.

2009-10-11 13:40 per Ivan

Canvie em per cite als punts on és més adequat.

2009-10-11 13:22 per Ivan

Traducció al català.